• Gwybodaeth am Arolwg COVID-19 a Heintiau Anadlol a pham y cafodd ei greu.

  • Sut i gymryd rhan yn Arolwg COVID-19 a Heintiau Anadlol a gwybodaeth am sut a pham y cawsoch eich dewis.

  • Sut y byddwn yn defnyddio ac yn rhannu'r data y byddwch chi'n eu darparu ar gyfer Arolwg COVID-19 a Heintiau Anadlol.