Yn yr adran hon

  • Rydym yn edrych ar sawl un ohonom sy'n defnyddio'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol, ac am ba mor hir rydym yn eu defnyddio. Mae'r data hwn yn cynnwys nifer y bobl sydd wedi defnyddio'r rhyngrwyd, y rhai sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yn rheolaidd, a'r rhai sydd erioed wedi defnyddio'r rhyngrwyd. Caiff y rhan fwyaf o'r ystadegau hyn eu dadansoddi yn ôl oedran a rhyw.