Yn yr adran hon

  • Sut mae oedolion yn ystyried eu hunain o ran ethnigrwydd.

  • Information about people’s gender identity from Census 2021.

  • Data am y gyfran o oedolion sy'n defnyddio Saesneg fel eu prif iaith, a dadansoddiad o ieithoedd eraill a ddefnyddir yn y DU.

  • Sut mae oedolion yn ystyried eu hunain o ran crefydd.