Yn yr adran hon

  • Nifer y bobl sydd wedi eu rhestru ar y cofrestri etholiadol. Mae hyn yn wahanol i nifer y bobl sy'n gymwys i bleidleisio. Mae'r ystadegau hyn ar gael ar gyfer gwledydd cyfansoddol y DU.