Yn yr adran hon

  • Rydym yn mesur genedigaethau drwy edrych ar nifer y busnesau sy'n cofrestru ar gyfer TAW neu TWE, ac yn mesur marwolaethau drwy nifer y busnesau sydd wedi rhoi'r gorau i fasnachu mewn cyfnod amser penodol. Mae cyfraddau goroesi yn mesur canran y busnesau sy'n dal i fod yn gofrestredig ar ôl nifer penodol o flynyddoedd ers iddynt gofrestru am y tro cyntaf.

  • Uno yw pan mae dau gwmni neu sefydliad o faint tebyg yn cytuno i uno a gweithredu fel un cwmni o dan enw newydd. Caffael yw pan mae cwmni yn prynu cyfranddaliadau ail gwmni sydd fel arfer yn llai. Mae ystadegau eraill yn cynnwys gwaredu, sef pan mae cwmni neu sefydliad yn gwerthu neu'n diddymu ased neu is-gwmni.