Yn yr adran hon

  • Incwm gwario gros aelwydydd yw'r swm o arian sydd gan unigolion ar gyfer gwario neu gynilo ar ôl mesurau dosbarthu incwm (er enghraifft, trethi, cyfraniadau cymdeithasol a budd-daliadau).