Yn yr adran hon

  • Mae'r ystadegau hyn yn ymdrin â'r prif agweddau ar gyllid sector cyhoeddus y DU. Rydym yn eu cyhoeddi ar y cyd â Thrysorlys EM.

  • Mae hyn yn cynnwys gwariant ar waith creadigol a wneir yn systematig i gynyddu'r stôr o wybodaeth. Mae'r ystadegau hyn yn seiliedig ar amcangyfrifon am y gwaith ymchwil a datblygu a wneir ac a ariennir gan Fenter Busnes, Addysg Uwch, Llywodraeth a sefydliadau Preifat Nad Ydynt yn Gwneud Elw.