Yn yr adran hon

  • Rydym yn edrych ar fusnesau yn y DU wedi eu dadansoddi yn ôl daearyddiaeth, diwydiant, statws cyfreithiol a band maint cyflogaeth. Rydym hefyd yn archwilio lefelau menter yn ôl eu band maint trosiant.

  • Amcangyfrifon o Ymchwil a Datblygu a wnaed ym mhedwar sector yr economi, ac a ariannwyd ganddynt. Mae'r sectorau hyn yn cynnwys Menter Busnes, Addysg Uwch, Llywodraeth (gan gynnwys y Cynghorau Ymchwil) a sefydliadau Preifat Nad Ydynt yn Gwneud Elw.