Sut mae'r coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar ein hastudiaethau

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'r ffordd rydym yn cynnal ein hastudiaethau fel arfer er mwyn eich cadw chi a'n holl gydweithwyr yn ddiogel.

Darllenwch fwy am y newidiadau rydym wedi'u gwneud yn ein datganiad.

Casglu Data’n Ddiogel

Gwefan Casglu Data’n Ddiogel i'w ddefnyddio gan fusnesau sydd wedi'u dewis i'w cwblhau ar-lein. Noder nad yw pob arolwg ONS ar-lein ar hyn o bryd.