Yn yr adran hon

  • Allgynnyrch economaidd yw cyfanswm gwerth y nwyddau a/neu wasanaethau a gynhyrchir, ac mae'n ddangosydd economaidd pwysig. Rydym yn mesur hwn drwy ddefnyddio mynegeion sy'n cynnwys gweithgynhyrchu, cynhyrchu a gwasanaethau.

  • Mae cynhyrchiant yn fesur o effeithlonrwydd. Gellir ei fynegi fel cymhareb o'r allgynnyrch yn erbyn y mewnbwn dros gyfnod amser penodol, er enghraifft, allgynnyrch fesul unigolyn bob awr.

  • Amcangyfrifon ar gyfer allgynnyrch, mewnbynnau a chynhyrchiant gwasanaethau cyhoeddus yn y DU, gan gynnwys amcangyfrifon ar gyfer cynhyrchiant gofal iechyd ac addysg.