Yn yr adran hon

  • Mae Balans Taliadau'r DU yn gofnod o'r holl drafodion economaidd rhwng preswylwyr y DU a gweddill y byd.

  • Mae tablau Cyflenwad a Defnydd Mewnbwn-Allgynnyrch yn rhoi amcangyfrif o fewnbynnau ac allgynnyrch diwydiannau, cyflenwad a galw nwyddau, a Gwerth Ychwanegol Gros ar gyfer y DU.

  • Rydym yn gwneud crynodeb o drafodion grwpiau penodol o sefydliadau o fewn yr economi, gan ddangos sut mae'r incwm o gynhyrchu wedi'i ddosbarthu a'i ailddosbarthu, a sut y defnyddir y cynilion i ychwanegu cyfoeth drwy fuddsoddiadau mewn asedau corfforol neu ariannol.