Yn yr adran hon

  • Pobl mewn gwaith yw’r bobl yr ystyrir eu bod mewn cyflogaeth. Mae'r ffigurau hyn yn canolbwyntio ar gyfraddau cyflogaeth, oriau gwaith, swyddi gwag, hawlwyr ac enillion.

  • Rydym yn edrych ar nifer y bobl ddi-waith a nifer y bobl economaidd anweithgar yn y DU.