Cyfrifiad

Caiff y cyfrifiad ei gynnal bob deng mlynedd. Mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Ynglŷn â'r cyfrifiad

Dysgwch beth yw'r cyfrifiad a pham mae'n bwysig i bob un ohonom

Data hanesyddol

Dewch o hyd i ddata'r cyfrifiad ar gyfer 2011 a chyn hynny ar Nomis.

Datganiadau'r cyfrifiad

Pryd y byddwn yn cyhoeddi ein canlyniadau.

Cynllunio a pharatoi'r cyfrifiad

Ein hymchwil, paratoadau a chynlluniau ar gyfer cyfrifiad 2021 a thu hwnt.

Cyfrifiadau'r Alban a Gogledd Iwerddon

Rydym yn gyfrifol am y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Cysylltu â ni

Os bydd angen help arnoch, cysylltwch â gwasanaethau cwsmeriaid y cyfrifiad.