Y cyfrifiad

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) sy'n gyfrifol am gynllunio a chynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

The next census and beyond

Trawsnewid a chynllunio'r cyfrifiad

Darllenwch am ein gwaith ymchwil a chynllunio ar gyfer Cyfrifiad 2021 a thu hwnt.

Newyddion am Gyfrifiad 2021

Darganfyddwch y newyddion diweddaraf ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Cymryd rhan yn y cyfrifiad a'i gefnogi

Ble i gael gwybodaeth am gymryd rhan yn y cyfrifiad a sut y gall awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol gynnig cymorth.

Cyfrifiadau Gogledd Iwerddon a'r Alban

Dysgwch ble i gael gwybodaeth am y cyfrifiadau yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban.

Achrediad Ystadegau Gwladol

Dysgwch beth rydym ni'n ei wneud i sicrhau bod allbynnau Cyfrifiad 2021 yn cadw'r achrediad Ystadegau Gwladol.

Census data and background

All census data

Start exploring census data on Nomis

2011 Census

Data, release information, analysis, background and history of the 2011 Census for England and Wales

2011 UK censuses

Statistics from the UK censuses of England and Wales, Scotland and Northern Ireland paint a picture of the nation and how we live

2001 and earlier censuses

Data, design and background information for earlier censuses

Census Customer Services

Our customer service team provide expert advice and guidance on every census