Yn yr adran hon

  • Ystadegau blynyddol am farwolaeth, gan ddefnyddio marwolaethau wedi eu cofrestru yn ôl grŵp oedran, rhyw ac achos sylfaenol marwolaethau, ac yn ôl gwybodaeth arall a gesglir ar adeg y cofrestriad.

  • Drwy edrych ar ystadegau iechyd plant, rydym yn gallu rhoi darlun o iechyd plant heddiw.

  • Data am gyflyrau iechyd ac afiechydon, gan gynnwys canserau sydd newydd gael eu diagnosio, marwolaethau oherwydd MRSA, a marwolaethau a oedd yn gysylltiedig â chlostridiwm difficile (haint bacteriol).

  • Rydym yn edrych ar nifer y bobl sydd ag anableddau, a sut mae anableddau'n effeithio ar weithgareddau bob dydd.

  • Ffigurau am farwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau, marwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol, a marwolaethau sy'n gysylltiedig â smygu.

  • Rydym yn edrych ar ddisgwyliadau iechyd ac oes, a sut mae'r rhain yn cymharu ar draws y DU.