Cofair: ns_sec
Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Diffiniad

Mae'r Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol Ystadegau Gwladol (NS-SEC) yn nodi sefyllfa economaidd-gymdeithasol unigolyn yn seiliedig ar ei alwedigaeth a nodweddion eraill sy'n ymwneud â swyddi.

Mae'n ddosbarthiad safonol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Caiff categorïau'r NS-SEC eu neilltuo yn seiliedig ar alwedigaeth unigolyn, p'un a yw'n weithiwr cyflogedig, yn hunangyflogedig, neu'n goruchwylio gweithwyr eraill.

Caiff myfyrwyr amser llawn eu cofnodi yn y categori “myfyrwyr amser llawn” ni waeth p'un a ydynt yn weithgar yn economaidd ai peidio.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 10

Cod Enw
1 L1, L2 ac L3: Galwedigaethau rheoli, gweinyddol a phroffesiynol uwch
2 L4, L5 ac L6: Galwedigaethau rheoli, gweinyddol a phroffesiynol is
3 L7: Galwedigaethau canolradd
4 L8 ac L9: Cyflogwyr bach a gweithwyr hunan-gofnod
5 L10 ac L11: Galwedigaethau goruchwylio a thechnegol is
6 L12: Galwedigaethau rhannol gyffredin
7 L13: Galwedigaethau cyffredin
8 L14.1 ac L14.2: Erioed wedi gweithio a phobl sydd wedi bod yn ddi-waith ers amser hir
9 L15: Myfyrwyr amser llawn
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Gweld pob dosbarthiad Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol Ystadegau Gwladol (NS-SEC).

Ansawdd gwybodaeth

Gan fod Cyfrifiad 2021 yn ystod cyfnod unigryw o newid cyflym, cymerwch ofal wrth ddefnyddio data’r Farchnad Lafur at ddibenion cynllunio.

Darllenwch fwy yn ein methodoleg ar wybodaeth am ansawdd data’r farchnad lafur o Gyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Ddim yn gymaradwy

Mae'r newidyn hwn yn deillio o'r newidyn galwedigaeth. Nid oes modd ei gymharu â'r un o Gyfrifiad 2011 oherwydd bod y dosbarthiadau yn y newidyn galwedigaeth wedi newid.

Beth yw ystyr ddim yn gymaradwy?

Mae newidyn sydd ddim yn gymaradwy yn golygu na ellir ei gymharu â newidyn o Gyfrifiad 2011.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Cymaradwy iawn

Beth yw ystyr cymaradwy iawn?

Mae newidyn sy'n gymaradwy iawn yn golygu y gellir ei gymharu'n uniongyrchol â'r newidyn o'r Alban a Gogledd Iwerddon. Efallai fod y cwestiynau a'r opsiynau y gallai pobl ddewis ohonynt ychydig yn wahanol, er enghraifft gall yr opsiynau fod mewn trefn wahanol, ond mae'r data a gaiff eu casglu yr un peth.

Dysgwch fwy am newidynnau a luniwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Ngogledd Iwerddon (yn Saesneg) a Chyfrifiad 2022 yn yr Alban (yn Saesneg).

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Rydym yn defnyddio newidynnau o ddata Cyfrifiad 2021 i ddangos canfyddiadau mewn gwahanol ffyrdd.

Gallwch chi:

Fel arall, gallwch hefyd greu set ddata wedi’i deilwra (yn Saesneg).

Setiau data eraill sy’n defnyddio’r newidyn hwn