Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol Ystadegau Gwladol (NS-SEC) pedwar o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol Ystadegau Gwladol (NS-SEC)

Cofair: ns_sec

Cyfanswm nifer y categorïau: 17

Cod Enw
1 L1: Cyflogwyr mewn sefydliadau mawr
2 L2: Galwedigaethau rheoli a gweinyddol uwch
3 L3: Galwedigaethau proffesiynol uwch
4 L4: Galwedigaethau proffesiynol is a thechnegol uwch
5 L5: Galwedigaethau rheoli a gweinyddol is
6 L6: Galwedigaethau goruchwylio uwch
7 L7: Galwedigaethau canolradd
8 L8: Cyflogwyr mewn sefydliadau bach
9 L9: Gweithwyr hunan-gofnod
10 L10: Galwedigaethau goruchwylio is
11 L11: Galwedigaethau technegol is
12 L12: Galwedigaethau rhannol gyffredin
13 L13: Galwedigaethau cyffredin
14 L14.1: Erioed wedi gweithio
15 L14.2: Pobl sydd wedi bod yn ddi-waith ers cyfnod hir
16 L15: Myfyrwyr amser llawn
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 16a Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol Ystadegau Gwladol (NS-SEC)

Cofair: ns_sec_16a

Cyfanswm nifer y categorïau: 16

Cod Enw
1 L1: Cyflogwyr mewn sefydliadau mawr
2 L2: Galwedigaethau rheoli a gweinyddol uwch
3 L3: Galwedigaethau proffesiynol uwch
4 L4: Galwedigaethau proffesiynol is a thechnegol uwch
5 L5: Galwedigaethau rheoli a gweinyddol is
6 L6: Galwedigaethau goruchwylio uwch
7 L7: Galwedigaethau canolradd
8 L8: Cyflogwyr mewn sefydliadau bach
9 L9: Gweithwyr hunan-gofnod
10 L10: Galwedigaethau goruchwylio is
11 L11: Galwedigaethau technegol is
12 L12: Galwedigaethau rhannol gyffredin
13 L13: Galwedigaethau cyffredin
14 L14.1 ac L14.2: Erioed wedi gweithio a pobl sydd wedi bod yn ddi-waith ers cyfnod hir
15 L15: Myfyrwyr amser llawn
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 12a Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol Ystadegau Gwladol (NS-SEC)

Cofair: ns_sec_12a

Cyfanswm nifer y categorïau: 12

Cod Enw
1 L1 ac L2: Cyflogwyr mawr a galwedigaethau rheoli a gweinyddol uwch
2 L3: Galwedigaethau proffesiynol uwch
3 L4, L5 ac L6: Galwedigaethau rheoli, gweinyddol a phroffesiynol is
4 L7: Galwedigaethau canolradd
5 L8 ac L9: Cyflogwyr bach a gweithwyr hunan-gofnod
6 L10 ac L11: Galwedigaethau goruchwylio a thechnegol is
7 L12: Galwedigaethau rhannol gyffredin
8 L13: Galwedigaethau cyffredin
9 L14.1: Erioed wedi gweithio
10 L14.2: Pobl sydd wedi bod yn ddi-waith ers cyfnod hir
11 L15: Myfyrwyr amser llawn
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 10a Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol Ystadegau Gwladol (NS-SEC)

Cofair: ns_sec_10a

Cyfanswm nifer y categorïau: 10

Cod Enw
1 L1, L2 ac L3: Galwedigaethau rheoli, gweinyddol a phroffesiynol uwch
2 L4, L5 ac L6: Galwedigaethau rheoli, gweinyddol a phroffesiynol is
3 L7: Galwedigaethau canolradd
4 L8 ac L9: Cyflogwyr bach a gweithwyr hunan-gofnod
5 L10 ac L11: Galwedigaethau goruchwylio a thechnegol is
6 L12: Galwedigaethau rhannol gyffredin
7 L13: Galwedigaethau cyffredin
8 L14.1 ac L14.2: Erioed wedi gweithio a phobl sydd wedi bod yn ddi-waith ers amser hir
9 L15: Myfyrwyr amser llawn
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.