Datganiad

Y Gymraeg: Cyfrifiad 2021 yng Nghymru

Census 2021 logo
Dyddiad y datganiad: 6 Rhagfyr 2022 9:30am

Crynodeb

Data a gwybodaeth ategol am y Gymraeg o Gyfrifiad 2021 yng Nghymru.

Mae’r cyhoeddiadau hyn yn rhan o’r crynodebau pwnc ac maent yn cynnwys: setiau data, bwletinau ystadegol a gwybodaeth ategol.

Maent yn cynnwys data unamryweb (un newidyn yn unig) hyd at lefel Ardal Gynnyrch, lle y bo’n bosibl. Caiff data amlamryweb (mwy nag un newidyn) eu rhyddhau ar ddechrau 2023.

Cyhoeddiadau

  • Y Gymraeg, Cymru: Cyfrifiad 2021

    Gallu preswylwyr arferol 3 oed neu’n hŷn sy'n byw yng Nghymru i ddeall Cymraeg llafar, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg, data Cyfrifiad 2021.

Data

Methodology

Manylion cyswllt

Enw

Sarah Garlick

E-bost

census.customerservices@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1329 444972

Ynglŷn â'r data

Census 2021 logo

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data o Gyfrifiad 2021.

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd