Census

About this Dataset

Amcangyfrifon Cyfrifiad 2021 sy'n dosbarthu preswylwyr arferol yng Nghymru yn ôl eu gallu i ysgrifennu Cymraeg. Amcangyfrifon ar Ddiwrnod y cyfrifiad yw'r rhain, sef 21 Mawrth 2021.

Edition in the dataset

Ysgrifennu yn Gymraeg, gwledydd, Cymru: Cyfrifiad 2021 edition of this dataset

Ysgrifennu yn Gymraeg, awdurdodau lleol haen is, Cymru: Cyfrifiad 2021 edition of this dataset

Ysgrifennu yn Gymraeg, ardaloedd cynnyrch ehangach haen ganol, Cymru: Cyfrifiad 2021 edition of this dataset

Ysgrifennu yn Gymraeg, ardaloedd cynnyrch ehangach haen is, Cymru: Cyfrifiad 2021 edition of this dataset

Ysgrifennu yn Gymraeg, ardaloedd cynnyrch, Cymru: Cyfrifiad 2021 edition of this dataset

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Gwasanaethau cwsmeriaid y cyfrifiad
census.customerservices@ons.gov.uk
+44 1329 444972