Data a gwybodaeth ategol am y Gymraeg o Gyfrifiad 2021 yng Nghymru.

Mae'r cyhoeddiadau hyn yn rhan o'r crynodebau pwnc ac maent yn cynnwys: setiau data, bwletinau ystadegol a gwybodaeth ategol.

Maent yn cynnwys data unamryweb (un newidyn yn unig) hyd at lefel Ardal Gynnyrch, lle y bo'n bosibl. Caiff data amlamryweb (mwy nag un newidyn) eu rhyddhau ar ddechrau 2023.

Publications

  • Y Gymraeg, Cymru: Cyfrifiad 2021

    Gallu preswylwyr arferol 3 oed neu’n hŷn sy'n byw yng Nghymru i ddeall Cymraeg llafar, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg, data Cyfrifiad 2021.

Data

Methodoleg

The United Kingdom Statistics Authority has designated these statistics as National Statistics, in accordance with the Statistics and Registration Service Act 2007 and signifying compliance with the Code of Practice for Official Statistics.

Designation can be broadly interpreted to mean that the statistics:

  • meet identified user needs
  • are well explained and readily accessible
  • are produced according to sound methods
  • are managed impartially and objectively in the public interest

Once statistics have been designated as National Statistics it is a statutory requirement that the Code of Practice shall continue to be observed.