Ar 28 Mehefin 2022, byddwn yn cyhoeddi'r canlyniadau cyntaf am y boblogaeth a thai yng Nghymru a Lloegr o Gyfrifiad 2021 a gafodd ei gynnal ar 21 Mawrth 2021. Byddwn yn cyhoeddi'r rhain am 11am er mwyn sicrhau y gellir gosod canlyniadau Cyfrifiad 2021 gerbron Senedd y Deyrnas Unedig tua'r un pryd.

Bydd canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 yn cynnwys pum set ddata gydag amcangyfrifon o'r boblogaeth a chartrefi ar gyfer Cymru a Lloegr, wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf, ar lefel awdurdod lleol, sef:

  • y boblogaeth breswyl arferol yn ôl rhyw
  • y boblogaeth breswyl arferol yn ôl grŵp oedran 5 mlynedd
  • y boblogaeth breswyl arferol yn ôl rhyw a grŵp oedran 5 mlynedd
  • dwysedd y boblogaeth breswyl arferol
  • nifer y cartrefi

I esbonio'r data, byddwn yn cyhoeddi dau fwletin ystadegol, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd un yn canolbwyntio ar yr amcangyfrifon o'r boblogaeth a chartrefi wedi'u talgrynnu ar gyfer Cymru a Lloegr. Bydd yr ail yn canolbwyntio ar yr amcangyfrifon o'r boblogaeth a chartrefi wedi'u talgrynnu ar gyfer Cymru. Bydd y bwletinau hyn yn darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • maint y boblogaeth a newidiadau
  • oedran a rhyw y boblogaeth
  • beth oedd dwysedd y boblogaeth mewn ardaloedd
  • faint o gartrefi oedd yno yn 2021

I ategu'r data, byddwn hefyd yn cyhoeddi adroddiad am ansawdd a dulliau, gan gynnwys y prosesau rydym wedi'u defnyddio i sicrhau ansawdd y data. Bydd y deunydd ategol hefyd yn cynnwys sylwebaeth am gynnal Cyfrifiad 2021 yn ystod cyfnod o newid a gwybodaeth am effaith newid y canllaw y gwnaethom ei ddarparu ynghylch sut i ateb y cwestiwn am ryw.

Yn ogystal, byddwn yn cyhoeddi erthygl ryngweithiol i archwilio newidiadau yn y boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, a gêm ryngweithiol i brofi gwybodaeth am y boblogaeth ledled Cymru a Lloegr.