Census
  • Cyswllt:
  • Dyddiad y datganiad:
    28 June 2022
  • Cyhoeddiad nesaf:
    I'w gyhoeddi

About this Dataset

Amcangyfrifon Cyfrifiad 2021 o'r boblogaeth a chartrefi wedi'u talgrynnu ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr, yn ôl rhyw a grŵp oedran pum mlynedd.

Edition in the dataset

Cyfrifiad 2021 edition of this dataset

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Michael Roskams
census.customerservices@ons.gov.uk
+44 1329 44 4972

Cyhoeddiadau sy'n defnyddio'r data hwn