Datganiad

Demography and migration: Census 2021 in England and Wales

Census 2021 logo
Dyddiad y datganiad: 2 Tachwedd 2022 9:30am

Crynodeb

Data and supporting commentary about demography and migration from Census 2021 in England and Wales.

These publications are part of topic summaries and will include: datasets, statistical bulletins, supporting information.

This release will include univariate data (one variable only) down to Output Area (OA) level where possible. Multivariate data (more than one variable) will be released in early 2023.

Cyhoeddiadau

Methodology

Manylion cyswllt

Enw

Michael Roskams

E-bost

census.customerservices@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1329 444972

Ynglŷn â'r data

Census 2021 logo

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data o Gyfrifiad 2021.

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd