Cymhwysedd: Cartref
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn nifer y bobl yn y cartref sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol tri o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad 5a nifer y bobl yn y cartref sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol

Cofair: hh_veterans_5a

Cyfanswm nifer y categorïau: 5

Cod Enw
0 Neb yn y cartref wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
1 1 person yn y cartref wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
2 2 berson yn y cartref wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
3 3 neu fwy o bobl yn y cartref wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 4a nifer y bobl yn y cartref sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol

Cofair: hh_veterans_4a

Cyfanswm nifer y categorïau: 4

Cod Enw
0 Neb yn y cartref wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
1 1 person yn y cartref wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
2 2 neu fwy o bobl yn y cartref wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 3a nifer y bobl yn y cartref sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol

Cofair: hh_veterans_3a

Cyfanswm nifer y categorïau: 3

Cod Enw
0 Neb yn y cartref wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
1 1 neu fwy o bobl yn y cartref wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.