Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn dull o deithio i'r gweithle dau o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad 12a dull o deithio i'r gweithle

Cofair: transport_to_workplace_12a

Cyfanswm nifer y categorïau: 12

Cod Enw
1 Gweithio gartref neu o’r cartref yn bennaf
2 Trên tanddaearol, metro, tram, neu reilffordd ysgafn
3 Trên
4 Bws neu fws mini
5 Tacsi
6 Beic modur, moped neu sgwter
7 Gyrru car neu fan
8 Teithiwr mewn car neu fan
9 Beic
10 Cerdded
11 Dull arall o deithio i'r gwaith
12 Ddim mewn gwaith neu'n 15 oed neu'n iau

Dosbarthiad 5a dull o deithio i'r gweithle

Cofair: transport_to_workplace_5a

Cyfanswm nifer y categorïau: 5

Cod Enw
1 Gweithio gartref neu o’r cartref yn bennaf
2 Trên, trên tanddaearol, metro, rheilffordd ysgafn, tram, bws neu fws mini
3 Gyrru car neu fan
4 Pob dull arall o deithio i'r gwaith
5 Ddim mewn gwaith neu'n 15 oed neu'n iau