Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn pellter teithio i'r gwaith chwech o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad pellter teithio i'r gwaith

Cofair: workplace_travel

Cyfanswm nifer y categorïau: 11

Cod Enw
1 Llai na 2km
2 2km i lai na 5km
3 5km i lai na 10km
4 10km i lai na 20km
5 20km i lai na 30km
6 30km i lai na 40km
7 40km i lai na 60km
8 60km a throsodd
9 Gweithio o’r cartref yn bennaf
10 Gweithio ar safle ar y môr, dim man penodol, neu y tu allan i'r Deyrnas Unedig yn bennaf
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, pobl 15 oed neu'n iau, a phobl nad oeddent yn gweithio yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.

Dosbarthiad 10a pellter teithio i'r gwaith

Cofair: workplace_travel_10a

Cyfanswm nifer y categorïau: 10

Cod Enw
1 Llai na 2km
2 2km i lai na 5km
3 5km i lai na 10km
4 10km i lai na 20km
5 20km i lai na 30km
6 30km i lai na 40km
7 40km i lai na 60km
8 60km a throsodd
9 Gweithio o’r cartref yn bennaf
10 Ddim mewn cyflogaeth neu’n gweithio ar safle ar y môr, dim man penodol neu y tu allan i’r Deyrnas Unedig

Dosbarthiad 8a pellter teithio i'r gwaith

Cofair: workplace_travel_8a

Cyfanswm nifer y categorïau: 8

Cod Enw
1 Llai na 5km
2 5km i lai na 10km
3 10km i lai na 30km
4 30km i lai na 60km
5 60km a throsodd
6 Gweithio o’r cartref yn bennaf
7 Gweithio ar safle ar y môr, dim man penodol, neu y tu allan i'r Deyrnas Unedig yn bennaf
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, pobl 15 oed neu'n iau, a phobl nad oeddent yn gweithio yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.

Dosbarthiad 6a pellter teithio i'r gwaith

Cofair: workplace_travel_6a

Cyfanswm nifer y categorïau: 6

Cod Enw
1 Llai na 10km
2 10km i lai na 30km
3 30km a throsodd
4 Gweithio o’r cartref yn bennaf
5 Ddim mewn cyflogaeth neu’n gweithio ar safle ar y môr, dim man penodol neu y tu allan i’r Deyrnas Unedig
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, pobl 15 oed neu'n iau, a phobl nad oeddent yn gweithio yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.

Dosbarthiad 5a pellter teithio i'r gwaith

Cofair: workplace_travel_5a

Cyfanswm nifer y categorïau: 5

Cod Enw
1 Llai na 10km
2 10km i lai na 30km
3 30km a throsodd
4 Gweithio o’r cartref yn bennaf
5 Ddim mewn cyflogaeth neu’n gweithio ar safle ar y môr, dim man penodol neu y tu allan i’r Deyrnas Unedig

Dosbarthiad 4a pellter teithio i'r gwaith

Cofair: workplace_travel_4a

Cyfanswm nifer y categorïau: 4

Cod Enw
1 Llai na 10km
2 10km a throsodd
3 Gweithio o’r cartref yn bennaf
4 Ddim mewn cyflogaeth neu’n gweithio ar safle ar y môr, dim man penodol neu y tu allan i’r Deyrnas Unedig