Cymhwysedd: Person
Math: Newidyn safonol

Trosolwg

Mae gan newidyn cyfeiriadedd rhywiol tri o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad 9a cyfeiriadedd rhywiol

Cofair: sexual_orientation_9a

Cyfanswm nifer y categorïau: 9

Cod Enw
1 Heterorywiol/Strêt
2 Hoyw neu Lesbiaidd
3 Deurywiol/Bi
4 Panrywiol
5 Anrhywiol
6 Cwiar
7 Pob cyfeiriadedd rhywiol arall
8 Heb ateb
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 6a cyfeiriadedd rhywiol

Cofair: sexual_orientation_6a

Cyfanswm nifer y categorïau: 6

Cod Enw
1 Heterorywiol/Strêt
2 Hoyw neu Lesbiaidd
3 Deurywiol/Bi
4 Pob cyfeiriadedd rhywiol arall
5 Heb ateb
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 4a cyfeiriadedd rhywiol

Cofair: sexual_orientation_4a

Cyfanswm nifer y categorïau: 4

Cod Enw
1 Heterorywiol/Strêt
2 Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol neu Arall (LGB+)
3 Heb ateb
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.