Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn hunaniaeth o ran rhywedd tri o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad 8a hunaniaeth o ran rhywedd

Cofair: gender_identity_8a

Cyfanswm nifer y categorïau: 8

Cod Enw
1 Hunaniaeth o ran rhywedd yr un peth â'r rhyw a gofrestrwyd pan y'i ganwyd
2 Hunaniaeth o ran rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan y'i ganwyd ond heb nodi hunaniaeth benodol
3 Menyw draws
4 Dyn traws
5 Anneuaidd
6 Pob hunaniaeth rhyw arall
7 Heb ateb
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 7a hunaniaeth o ran rhywedd

Cofair: gender_identity_7a

Cyfanswm nifer y categorïau: 7

Cod Enw
1 Hunaniaeth o ran rhywedd yr un peth â'r rhyw a gofrestrwyd pan y'i ganwyd
2 Hunaniaeth o ran rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan y'i ganwyd ond heb nodi hunaniaeth benodol
3 Menyw draws
4 Dyn traws
5 Pob hunaniaeth rhyw arall
6 Heb ateb
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 4a hunaniaeth o ran rhywedd

Cofair: gender_identity_4a

Cyfanswm nifer y categorïau: 4

Cod Enw
1 Hunaniaeth o ran rhywedd yr un peth â'r rhyw a gofrestrwyd pan y'i ganwyd
2 Hunaniaeth o ran rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan y'i ganwyd
3 Heb ateb
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.