Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn dangosydd gweithle dau o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad dangosydd gweithle

Cofair: place_of_work_ind

Cyfanswm nifer y categorïau: 6

Cod Enw
1 Gweithio gartref neu o'r cartref yn bennaf
2 Ar safle ar y môr
3 Dim man penodol
4 Gweithio y tu allan i'r Deyrnas Unedig
5 Gweithio yn y Deyrnas Unedig ond ddim yn gweithio gartref nac o'r cartref
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant 15 oed neu'n iau, a phobl nad oeddent mewn gwaith yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.

Dosbarthiad 4a dangosydd gweithle

Cofair: place_of_work_ind_4a

Cyfanswm nifer y categorïau: 4

Cod Enw
1 Gweithio gartref neu o'r cartref yn bennaf, Dim man penodol
2 Arall (gan gynnwys safle ar y môr, weithio y tu allan i'r Deyrnas Unedig)
3 Gweithio yn y Deyrnas Unedig ond ddim yn gweithio gartref nac o'r cartref
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant 15 oed neu'n iau, a phobl nad oeddent mewn gwaith yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.