Cymhwysedd: Cartref
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn deiliadaeth y cartref chwech o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad deiliadaeth y cartref

Cofair: hh_tenure

Cyfanswm nifer y categorïau: 11

Cod Enw
0 Yn berchen arno: Yn berchen arno’n gyfan gwbl
1 Yn berchen arno: Yn berchen arno gyda morgais neu fenthyciad
2 Cynllun rhanberchnogaeth: Cynllun rhanberchnogaeth
3 Wedi'i rentu'n gymdeithasol: Yn cael ei rentu gan gyngor neu Awdurdod Lleol
4 Wedi'i rentu'n gymdeithasol: Math arall o rentu cymdeithasol
5 Wedi'i rentu'n breifat: Landlord preifat neu asiantaeth gosod tai
6 Wedi'i rentu'n breifat: Cyflogwr aelod o’r cartref
7 Wedi'i rentu'n breifat: Perthynas neu ffrind i aelod o’r cartref
8 Wedi'i rentu'n breifat: Arall
9 Yn byw yn y cartref heb dalu rhent
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 9a deiliadaeth y cartref

Cofair: hh_tenure_9a

Cyfanswm nifer y categorïau: 9

Cod Enw
0 Yn berchen arno: Yn berchen arno’n gyfan gwbl
1 Yn berchen arno: Yn berchen arno gyda morgais neu fenthyciad
2 Cynllun rhanberchnogaeth: Cynllun rhanberchnogaeth
3 Wedi'i rentu'n gymdeithasol: Yn cael ei rentu gan gyngor neu Awdurdod Lleol
4 Wedi'i rentu'n gymdeithasol: Math arall o rentu cymdeithasol
5 Wedi'i rentu'n breifat: Landlord preifat neu asiantaeth gosod tai
6 Wedi'i rentu'n breifat: Math arall o rentu preifat
7 Yn byw yn y cartref heb dalu rhent
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 7a deiliadaeth y cartref

Cofair: hh_tenure_7a

Cyfanswm nifer y categorïau: 7

Cod Enw
0 Yn berchen arno: Yn berchen arno’n gyfan gwbl
1 Yn berchen arno: Yn berchen arno gyda morgais neu fenthyciad neu'n berchen arno'n rhannol
2 Wedi'i rentu'n gymdeithasol: Yn cael ei rentu gan gyngor neu Awdurdod Lleol
3 Wedi'i rentu'n gymdeithasol: Math arall o rentu cymdeithasol
4 Wedi'i rentu'n breifat: Landlord preifat neu asiantaeth gosod tai
5 Wedi'i rentu'n breifat: Math arall o rentu preifat neu'n byw yn y cartref heb dalu rhent
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 7b deiliadaeth y cartref

Cofair: hh_tenure_7b

Cyfanswm nifer y categorïau: 7

Cod Enw
0 Yn berchen arno'n gyfan gwbl neu gyda morgais neu fenthyciad
1 Cynllun rhanberchnogaeth
2 Yn cael ei rentu gan gyngor neu Awdurdod Lleol
3 Math arall o rentu cymdeithasol
4 Wedi'i rentu'n breifat
5 Yn byw yn y cartref heb dalu rhent
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 5a deiliadaeth y cartref

Cofair: hh_tenure_5a

Cyfanswm nifer y categorïau: 5

Cod Enw
0 Yn berchen arno: Yn berchen arno’n gyfan gwbl
1 Yn berchen arno: Yn berchen arno gyda morgais neu fenthyciad neu'n berchen arno'n rhannol
2 Yn ei rentu: Wedi'i rentu'n gymdeithasol
3 Wedi'i rentu'n breifat neu'n byw yn y cartref heb dalu rhent
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 4a deiliadaeth y cartref

Cofair: hh_tenure_4a

Cyfanswm nifer y categorïau: 4

Cod Enw
0 Yn berchen arno'n llawn neu'n rhannol
1 Wedi'i rentu'n gymdeithasol
2 Wedi'i rentu'n breifat neu'n byw yn y cartref heb dalu rhent
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.