Cofair: ce_position_ethnic_group
Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Diffiniad

Mae preswylydd arferol mewn sefydliad cymunedol naill ai yn:

  • rhywun sy'n byw yno
  • rhywun sy'n gweithio ac yn byw yno
  • rhywun sy'n aelod o deulu staff sy'n gweithio ac yn byw yno

Mae'r newidyn deilliedig hwn yn dangos y mathau gwahanol o breswylwyr sefydliadau cymunedol ac yn eu categoreiddio yn seiliedig ar sut y gwnaethant ateb y cwestiwn grŵp ethnig.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 23

Cod Enw
1 Preswylydd: Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd
2 Preswylydd: Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd
3 Preswylydd: Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd
4 Preswylydd: Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Pacistanaidd
5 Preswylydd: Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall
6 Preswylydd: Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Affricanaidd
7 Preswylydd: Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Caribïaidd
8 Preswylydd: Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Du Arall
9 Preswylydd: Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn ac Asiaidd
10 Preswylydd: Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Affricanaidd
11 Preswylydd: Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Caribïaidd
12 Preswylydd: Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Grwpiau Cymysg neu Amlethnig arall
13 Preswylydd: Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig
14 Preswylydd: Gwyn: Gwyddelig
15 Preswylydd: Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
16 Preswylydd: Gwyn: Roma
17 Preswylydd: Gwyn: Gwyn Arall
18 Preswylydd: Grŵp ethnig arall: Arabaidd
19 Preswylydd: Grŵp ethnig arall: Unrhyw grŵp ethnig arall
20 Aelod o staff neu berchennog
21 Perthynas neu bartner i'r perchennog neu i aelod o'r staff
22 Aros dros dro (heb gyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig)
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.

Gweld pob dosbarthiad rôl mewn sefydliad cymunedol a grŵp ethnig.

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Ddim yn gymaradwy

Mae'r newidyn hwn yn newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021 ac felly ni ellir cymharu â Chyfrifiad 2011.

Beth yw ystyr ddim yn gymaradwy?

Mae newidyn sydd ddim yn gymaradwy yn golygu na ellir ei gymharu â newidyn o Gyfrifiad 2011.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Ddim yn gymaradwy

Nid yw'r newidyn hwn yn gymaradwy am nad yw'r data ar gael ar gyfer pob gwlad.

Beth yw ystyr ddim yn gymaradwy?

Mae newidyn nad yw'n gymaradwy (neu sydd ‘ddim yn gymaradwy’) yn golygu na ellir ei gymharu ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban na Gogledd Iwerddon.

Dysgwch fwy am newidynnau a luniwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Ngogledd Iwerddon (yn Saesneg) a Chyfrifiad 2022 yn yr Alban (yn Saesneg).

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Gallwch greu set ddata wedi’i deilwra (yn Saesneg).