Cymhwysedd: Cartref
Math: Newidyn safonol

Trosolwg

Mae gan newidyn nifer y ceir neu'r faniau pedwar o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad 6a nifer y ceir neu'r faniau

Cofair: number_of_cars_6a

Cyfanswm nifer y categorïau: 6

Cod Enw
0 Dim ceir na faniau yn y cartref
1 1 car neu fan yn y cartref
2 2 gar neu fan yn y cartref
3 3 char neu fan yn y cartref
4 4 neu fwy o geir neu faniau yn y cartref
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 5a nifer y ceir neu'r faniau

Cofair: number_of_cars_5a

Cyfanswm nifer y categorïau: 5

Cod Enw
0 Dim ceir na faniau yn y cartref
1 1 car neu fan yn y cartref
2 2 gar neu fan yn y cartref
3 3 neu fwy o geir neu faniau yn y cartref
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 4a nifer y ceir neu'r faniau

Cofair: number_of_cars_4a

Cyfanswm nifer y categorïau: 4

Cod Enw
0 Dim ceir na faniau yn y cartref
1 1 car neu fan yn y cartref
2 2 neu fwy o geir neu faniau yn y cartref
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Dosbarthiad 3a nifer y ceir neu'r faniau

Cofair: number_of_cars_3a

Cyfanswm nifer y categorïau: 3

Cod Enw
0 Dim ceir na faniau yn y cartref
1 1 neu fwy o geir neu faniau yn y cartref
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.