Cymhwysedd: Person
Math: Newidyn safonol

Trosolwg

Mae gan newidyn iechyd cyffredinol tri o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad iechyd cyffredinol

Cofair: health_in_general

Cyfanswm nifer y categorïau: 6

Cod Enw
1 Iechyd da iawn
2 Iechyd da
3 Iechyd gweddol
4 Iechyd gwael
5 Iechyd gwael iawn
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.

Dosbarthiad 4a iechyd cyffredinol

Cofair: health_in_general_4a

Cyfanswm nifer y categorïau: 4

Cod Enw
1 Iechyd da iawn neu dda
2 Iechyd gweddol
3 Iechyd gwael neu wael iawn
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.

Dosbarthiad 3a iechyd cyffredinol

Cofair: health_in_general_3a

Cyfanswm nifer y categorïau: 3

Cod Enw
1 Iechyd da
2 Ddim mewn iechyd da
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.