Cofair: hh_adult_welsh_speakers
Cymhwysedd: Cartref
Math: Deillio newidyn

Diffiniad

Yn dosbarthu cartrefi yn ôl gallu'r bobl yn y cartref hwnnw i siarad Cymraeg. Mae'n categoreiddio oedolion (16 oed a throsodd) a phlant (3 i 15 oed) ac yn nodi cartrefi lle nad oes yr un preswylydd yn siarad Cymraeg.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 5

Cod Enw
1 Gall pob oedolyn yn y cartref siarad Cymraeg
2 Gall o leiaf un oedolyn, ond nid pob oedolyn, yn y cartref siarad Cymraeg
3 Ni all unrhyw oedolyn yn y cartref siarad Cymraeg ond mae o leiaf un plentyn 3-15 oed yn siarad Cymraeg
4 Ni all unrhyw oedolion na phlant yn y cartref siarad Cymraeg
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol, a chartrefi yn Lloegr.

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Cymaradwy iawn

Beth yw ystyr cymaradwy iawn?

Mae newidyn sy’n gymaradwy iawn yn golygu y gellir ei gymharu’n uniongyrchol â’r newidyn o Gyfrifiad 2011. Gall y cwestiynau a’r opsiynau y gallai pobl ddewis fod ychydig yn wahanol, er enghraifft efallai bod trefn yr opsiynau wedi’u newid, ond mae’r data a gesglir yr un peth.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Gwlad-benodol

Beth yw ystyr gwlad-benodol?

Dim ond ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr y mae'r newidyn hwn wedi cael ei gynhyrchu.

Dysgwch fwy am newidynnau a luniwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Ngogledd Iwerddon (yn Saesneg) a Chyfrifiad 2022 yn yr Alban (yn Saesneg).

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Gallwch greu set ddata wedi’i deilwra (yn Saesneg).