Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn grŵp ethnig tri o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad 20b grŵp ethnig

Cofair: ethnic_group_tb_20b

Cyfanswm nifer y categorïau: 20

Cod Enw
1 Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd
2 Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd
3 Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd
4 Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Pacistanaidd
5 Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall
6 Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Affricanaidd
7 Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Caribïaidd
8 Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Du Arall
9 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn ac Asiaidd
10 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Affricanaidd
11 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Caribïaidd
12 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Grwpiau ethnig cymysg neu amlethnig eraill
13 Gwyn: Cymreig, Seisneg, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig
14 Gwyn: Gwyddelig
15 Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
16 Gwyn: Roma
17 Gwyn: Gwyn Arall
18 Grŵp ethnig arall: Arabaidd
19 Grŵp ethnig arall: Unrhyw grŵp ethnig arall
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.

Dosbarthiad 8a grŵp ethnig

Cofair: ethnic_group_tb_8a

Cyfanswm nifer y categorïau: 8

Cod Enw
1 Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig
2 Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd
3 Grwpiau ethnig Cymysg neu Lluosog
4 Gwyn: Cymreig, Seisneg, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig
5 Gwyn: Gwyddelig
6 Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig, Roma neu Gwyn Arall
7 Grŵp ethnig arall
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.

Dosbarthiad 6a grŵp ethnig

Cofair: ethnic_group_tb_6a

Cyfanswm nifer y categorïau: 6

Cod Enw
1 Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig
2 Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd
3 Grwpiau ethnig Cymysg neu Lluosog
4 Gwyn
5 Grŵp ethnig arall
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.