Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn lefel uchaf o gymhwyster pedwar o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad lefel uchaf o gymhwyster

Cofair: highest_qualification

Cyfanswm nifer y categorïau: 8

Cod Enw
0 Dim cymwysterau
1 Cymwysterau lefel 1 a lefel mynediad: 1 i 4 TGAU, gradd A* i C, Unrhyw TGAU graddau eraill, lefel O neu TAU (unrhyw radd), 1 lefel AS, NVQ lefel 1, GNVQ Sylfaen, Sgiliau Sylfaenol neu Hanfodol
2 Cymwysterau lefel 2: 5 neu fwy TGAU (A* i C neu 9 i 4), lefel O (llwyddo), TAU (gradd 1), Tystysgrif Ysgol, 1 lefel A, 2 i 3 lefel AS, VCE, Diploma Canolradd neu Uwch, Diploma Canolradd Bagloriaeth Cymru, NVQ lefel 2, GNVQ Canolradd, Crefft City and Guilds, Diploma Cyntaf neu Gyffredinol BTEC, Diploma RSA
3 Prentisiaeth
4 Cymwysterau lefel 3: 2 neu fwy lefel A neu VCE, 4 neu fwy lefel AS, Tystysgrif Ysgol Uwch, Diploma Estynedig neu Uwch, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru, NVQ lefel 3; GNVQ Uwch, Crefft Uwch City and Guilds, ONC, OND, BTEC Cenedlaethol, Diploma Uwch RSA
5 Cymwysterau lefel 4 neu uwch: gradd (BA, BSc), gradd uwch (MA, PhD, TAR), NVQ lefel 4 i 5, HNC, HND, Diploma Uwch RSA, BTEC lefel uwch, cymwysterau proffesiynol (er enghraifft addysgu, nyrsio, cyfrifyddiaeth)
6 Arall: cymwysterau galwedigaethol neu gymwysterau sy'n gysylltiedig â gwaith, cymwysterau eraill a enillwyd yng Nghymru neu Loegr, cymwysterau a enillwyd y tu allan i Gymru neu Lloegr (cymwysterau cyfatebol heb eu nodi neu ddim yn hysbys)
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 7a lefel uchaf o gymhwyster

Cofair: highest_qualification_7a

Cyfanswm nifer y categorïau: 7

Cod Enw
0 Dim cymwysterau
1 Cymwysterau lefel 1 a lefel mynediad: 1 i 4 TGAU, gradd A* i C, Unrhyw TGAU graddau eraill, lefel O neu TAU (unrhyw radd), 1 lefel AS, NVQ lefel 1, GNVQ Sylfaen, Sgiliau Sylfaenol neu Hanfodol
2 Cymwysterau lefel 2: 5 neu fwy TGAU (A* i C neu 9 i 4), lefel O (llwyddo), TAU (gradd 1), Tystysgrif Ysgol, 1 lefel A, 2 i 3 lefel AS, VCE, Diploma Canolradd neu Uwch, Diploma Canolradd Bagloriaeth Cymru, NVQ lefel 2, GNVQ Canolradd, Crefft City and Guilds, Diploma Cyntaf neu Gyffredinol BTEC, Diploma RSA
3 Cymwysterau lefel 3: 2 neu fwy lefel A neu VCE, 4 neu fwy lefel AS, Tystysgrif Ysgol Uwch, Diploma Estynedig neu Uwch, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru, NVQ lefel 3; GNVQ Uwch, Crefft Uwch City and Guilds, ONC, OND, BTEC Cenedlaethol, Diploma Uwch RSA
4 Cymwysterau lefel 4 neu uwch: gradd (BA, BSc), gradd uwch (MA, PhD, TAR), NVQ lefel 4 i 5, HNC, HND, Diploma Uwch RSA, BTEC lefel uwch, cymwysterau proffesiynol (er enghraifft addysgu, nyrsio, cyfrifyddiaeth)
5 Arall: prentisiaethau, cymwysterau galwedigaethol neu gymwysterau sy'n gysylltiedig â gwaith, cymwysterau eraill a enillwyd yng Nghymru neu Loegr, cymwysterau a enillwyd y tu allan i Gymru neu Lloegr (cymwysterau cyfatebol heb eu nodi neu ddim yn hysbys)
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 6a lefel uchaf o gymhwyster

Cofair: highest_qualification_6a

Cyfanswm nifer y categorïau: 6

Cod Enw
0 Dim cymwysterau
1 Lefel uchaf o gymhwyster: Cymwysterau lefel 1, lefel 2 neu lefel 3
2 Lefel uchaf o gymhwyster: Prentisiaeth
3 Lefel uchaf o gymhwyster: Cymwysterau Lefel 4 neu uwch
4 Lefel uchaf o gymhwyster: Cymwysterau eraill
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Dosbarthiad 5a lefel uchaf o gymhwyster

Cofair: highest_qualification_5a

Cyfanswm nifer y categorïau: 5

Cod Enw
0 Dim cymwysterau
1 Lefel is
2 Lefel uwch
3 Arall
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.