Cofair: hh_deprivation_housing
Cymhwysedd: Cartref
Math: Deillio newidyn

Diffiniad

Caiff cartref ei ystyried yn ddifreintiedig o ran tai os yw'r man lle mae aelodau'r cartref yn byw naill ai'n orlawn, mewn annedd sy'n cael ei rhannu, neu os nad oes gwres canolog ynddo.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 3

Cod Enw
0 Nid yw'r cartref yn ddifreintiedig o ran tai
1 Mae'r cartref yn ddifreintiedig o ran tai
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Ddim yn gymaradwy

Ni ellir cymharu'r newidyn hwn â'r newidyn a ddefnyddiwyd yng Nghyfrifiad 2011. Y rheswm dros hyn yw bod y data yng Nghyfrifiad 2021 yn cael eu casglu gan ddefnyddio data gweinyddol yn lle data o Gyfrifiad 2021.

Beth yw ystyr ddim yn gymaradwy?

Mae newidyn sydd ddim yn gymaradwy yn golygu na ellir ei gymharu â newidyn o Gyfrifiad 2011.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Cymaradwy iawn

Beth yw ystyr cymaradwy iawn?

Mae newidyn sy'n gymaradwy iawn yn golygu y gellir ei gymharu'n uniongyrchol â'r newidyn o'r Alban a Gogledd Iwerddon. Efallai fod y cwestiynau a'r opsiynau y gallai pobl ddewis ohonynt ychydig yn wahanol, er enghraifft gall yr opsiynau fod mewn trefn wahanol, ond mae'r data a gaiff eu casglu yr un peth.

Dysgwch fwy am newidynnau a luniwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Ngogledd Iwerddon (yn Saesneg) a Chyfrifiad 2022 yn yr Alban (yn Saesneg).

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Gallwch greu set ddata wedi’i deilwra (yn Saesneg).