Cofair: hh_deprivation_employment
Cymhwysedd: Cartref
Math: Deillio newidyn

Diffiniad

Caiff cartref ei ystyried yn ddifreintiedig o ran cyflogaeth os bydd unrhyw aelod, nid myfyriwr amser llawn, naill ai'n ddi-waith neu'n anweithgar yn economaidd oherwydd salwch hirdymor neu anabledd.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 3

Cod Enw
0 Nid yw'r cartref yn ddifreintiedig o ran cyflogaeth
1 Mae'r cartref yn ddifreintiedig o ran cyflogaeth
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Cymaradwy yn fras

Gwnaethom newid y geiriad rywfaint yn holiadur Cyfrifiad 2021 a thynnu allan rai o'r opsiynau y gallai pobl ddewis ohonynt.

Beth yw ystyr cymaradwy yn fras?

Mae newidyn sy’n gymaradwy yn fras yn golygu y gellir ei gymharu’n gyffredinol â’r un newidyn a ddefnyddiwyd yng Nghyfrifiad 2011. Fodd bynnag, efallai bod newidiadau wedi'u gwneud i'r cwestiwn neu'r opsiynau y gallai pobl ddewis ohonynt neu sut mae atebion ysgrifenedig yn cael eu dosbarthu.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Cymaradwy iawn

Beth yw ystyr cymaradwy iawn?

Mae newidyn sy'n gymaradwy iawn yn golygu y gellir ei gymharu'n uniongyrchol â'r newidyn o'r Alban a Gogledd Iwerddon. Efallai fod y cwestiynau a'r opsiynau y gallai pobl ddewis ohonynt ychydig yn wahanol, er enghraifft gall yr opsiynau fod mewn trefn wahanol, ond mae'r data a gaiff eu casglu yr un peth.

Dysgwch fwy am newidynnau a luniwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Ngogledd Iwerddon (yn Saesneg) a Chyfrifiad 2022 yn yr Alban (yn Saesneg).

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Gallwch greu set ddata wedi’i deilwra (yn Saesneg).