Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn oedran plentyn dibynnol tri o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad 6a oedran plentyn dibynnol

Cofair: dependent_child_age_6a

Cyfanswm nifer y categorïau: 6

Cod Enw
1 Yn 0 i 2 oed
2 Yn 3 i 4 oed
3 Yn 5 i 11 oed
4 Yn 12 i 15 oed
5 Yn 16 i 18 oed
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant mewn sefydliadau cymunedol, a phobl nad ydynt yn blant dibynnol.

Dosbarthiad 4a oedran plentyn dibynnol

Cofair: dependent_child_age_4a

Cyfanswm nifer y categorïau: 4

Cod Enw
1 Yn 0 i 2 oed
2 Yn 3 i 11 oed
3 Yn 12 i 18 oed
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant mewn sefydliadau cymunedol, a phobl nad ydynt yn blant dibynnol.

Dosbarthiad 3a oedran plentyn dibynnol

Cofair: dependent_child_age_3a

Cyfanswm nifer y categorïau: 3

Cod Enw
1 Yn 0 i 9 oed
2 Yn 10 i 18 oed
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant mewn sefydliadau cymunedol, a phobl nad ydynt yn blant dibynnol.