Ceisiadau hygyrchedd 

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod ein harolygon mor hawdd eu defnyddio â phosibl, gall cwblhau rhai o'n harolygon beri anawsterau i rai defnyddwyr.  

Os bydd angen addasiadau i arolwg arnoch:  

Dylai defnyddwyr Gwasanaeth Testun y Genhedlaeth Nesaf (NGT) ddeialu 18110 0800 085 7376. 

Ymholiadau am arolygon 

Yr Arolwg Troseddu 

Ar gyfer Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr, ffoniwch Linell Wybodaeth yr Arolwg Troseddu yn Kantar Public am ddim ar 0800 051 0882. 

Cysylltwch â ni am arolygon eraill 

Os hoffech wneud y canlynol:  

  • gwneud apwyntiad i drefnu cyfweliad 

  • gofyn cwestiwn am arolwg 

  • rhoi adborth ar arolwg 

  • gofyn am arolwg papur newydd 

  • gofyn am god mynediad unigryw newydd ar gyfer arolwg ar-lein 

Ffoniwch ein Llinell Ymholiadau Arolwg am ddim ar 0800 298 5313.  

Yr amseroedd agor yw: 

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 6pm
Dydd Sadwrn 9am i 1pm
 

Dewis i ni beidio â chysylltu â chi ynglŷn ag arolygon 

Rydym yn dewis cyfranogwyr ar hap o sawl cronfa ddata.  

Os byddai'n well gennych i ni beidio â chysylltu â chi ynglŷn â'n harolygon mwyach, gallwch wneud cais i'ch manylion gael eu dileu o'r cronfeydd data hyn

Adborth 

Os hoffech roi adborth, cysylltwch â'n tîm Adborth gan Ymatebwyr drwy e-bostio bdd.respondent.feedback.team@ons.gov.uk

Defnyddio ein gwefan 

Os bydd angen help arnoch i ddefnyddio'r wefan neu i ddod o hyd i gyhoeddiad penodol:  

Cwynion 

Os hoffech wneud cwyn, cyfeiriwch at ein polisi cwynion

Dychwelyd i'r arolygon 

Os ydych wedi cael gwahoddiad i gwblhau arolwg, ewch i'r dudalen Canfod astudiaethau am bobl, teuluoedd a chartrefi.