Datganiad

UK labour market statistics: May 2018

Rhyddhawyd: 15 Mai 2018 9:30am
Datganiad nesaf: 12 June 2018

Crynodeb

Employment, unemployment, economic inactivity, claimant count, average earnings, vacancies and labour disputes.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

Richard Clegg

E-bost

labour.market@ons.gov.uk 

Ffôn

+44 (0)1633 455400

Newidiadau i ddyddiad y datganiad hwn

 1. Dyddiad blaenorol

  16 Mai 2018 9:30am

  Rheswm dros newid

  Following a decision made by the UK Statistics Authority, we are changing the publication dates for the prices and labour market releases. The new release dates and further explanation of the reasons for these changes are available in ‘Changes to ONS release timetable’, which we published on 13 February.

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

 • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
 • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
 • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
 • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd