Datganiad

UK labour market statistics: February 2018

Rhyddhawyd: 21 Chwefror 2018 9:30am
Datganiad nesaf: 21 March 2018

Crynodeb

Employment, unemployment, economic inactivity, claimant count, average earnings, vacancies and labour disputes.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

Richard Clegg

E-bost

labour.market@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1633 455400 

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd