Datganiad

UK Balance of Payments, The Pink Book: 2019

Dyddiad y datganiad: 31 Hydref 2019 9:30am

Crynodeb

Balance of payments accounts and detailed statistics for the current account including - trade in goods and services, income, current and capital transfers, transactions in UK external assets and liabilities.

Cyhoeddiadau

  • UK Balance of Payments, The Pink Book: 2019

    Balances between inward and outward transactions, providing a net flow of transactions between UK residents and the rest of the world and reports on how that flow is funded.

Data

Manylion cyswllt

Enw

Richard McCrae

E-bost

bop@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1633 456106

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd