Datganiad

Regional economic activity by gross domestic product, UK: 1998 to 2018

Rhyddhawyd: 19 Rhagfyr 2019 9:30am
Datganiad nesaf: December 2020

Crynodeb

Annual estimates of economic activity by UK country, region and local area using gross domestic product (GDP). Estimates are available in current market prices and in chained volume measures and include a full industry breakdown of balanced regional gross value added (GVA(B)).

Cyhoeddiadau

  • Regional economic activity by gross domestic product, UK: 1998 to 2018

    Annual estimates of economic activity by UK country, region and local area using gross domestic product (GDP). Estimates are available in current market prices and in chained volume measures and include a full industry breakdown of balanced regional gross value added (GVA(B)).

Data

Manylion cyswllt

Enw

Trevor Fenton

E-bost

regionalaccounts@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1633 456083

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd