Datganiad

Producer price inflation, UK: March 2018

Rhyddhawyd: 18 Ebrill 2018 9:30am
Datganiad nesaf: 23 May 2018

Crynodeb

The monthly statistical bulletin and a comprehensive selection of data on input and output index series. Contains indices of materials and fuels purchased and output of manufacturing industry by broad sector.

Cyhoeddiadau

 • Producer price inflation, UK: March 2018

  Changes in the prices of goods bought and sold by UK manufacturers including price indices of materials and fuels purchased (input prices) and factory gate prices (output prices).

Data

Manylion cyswllt

Enw

Martina Portanti

E-bost

ppi@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0) 1633 456907

Newidiadau i ddyddiad y datganiad hwn

 1. Dyddiad blaenorol

  17 Ebrill 2018 9:30am

  Rheswm dros newid

  Following a decision made by the UK Statistics Authority, we are changing the publication dates for the prices and labour market releases. The new release dates and further explanation of the reasons for these changes are available in ‘Changes to ONS release timetable’, which we published on 13 February.

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

 • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
 • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
 • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
 • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd