• This is an accredited National Statistic. Click for information about types of official statistics.
    Cyswllt:
  • Dyddiad y datganiad:
    03 September 2015
  • Cyhoeddiad nesaf:
    To be announced

About this Dataset

Niferoedd, cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran, cyfraddau oed-benodol a lleoliad marwolaethau lle roedd MRSA a Staphylococcus aureus yn ffactor yng Nghymru.

Edition in the dataset

1993-2014 edition of this dataset

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Olugbenga Olatunde
mortality@ons.gov.uk
+44 (0)1633 456491

Cyhoeddiadau sy'n defnyddio'r data hwn

Methodoleg