Dyddiad y datganiad:
02 September 2015
Cyhoeddiad nesaf:
To be announced

About this Dataset

Niferoedd, cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran, cyfraddau oed-benodol a lleoliad marwolaethau lle roedd MRSA a Staphylococcus aureus yn ffactor yng Nghymru.

Your download option

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Olugbenga Olatunde
mortality@ons.gov.uk
+44 (0)1633 456491

Cyhoeddiadau sy'n defnyddio'r data hwn

Methodoleg