Cofair: ethnic_group
Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Diffiniad

Y grŵp ethnig y mae'r person sy'n cwblhau'r cyfrifiad yn teimlo y mae'n perthyn iddo. Gallai hyn fod yn seiliedig ar ddiwylliant, cefndir teuluol, hunaniaeth neu ymddangosiad corfforol.

Gallai ymatebwyr ddewis un o 19 o gategorïau ymateb ar ffurf blwch ticio, gan gynnwys opsiynau i ysgrifennu ymateb.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 288

Cod Enw
1 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Affganaidd
2 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Affricanaidd amhenodol
3 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Asiaidd Affricanaidd
4 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Eingl Indiaidd
5 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Arabaidd
6 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Asiaidd Prydeinig
7 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Bangladeshaidd, Bangladeshaidd Prydeinig
8 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Du ac Asiaidd
9 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Tseiniaidd
10 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Cymreig/Seisneg/Albanaidd/Gwyddelig Gogledd Iwerddon/Brydeinig
11 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Ffilipinaidd
12 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Indiaidd neu Indiaidd Prydeinig
13 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Indonesaidd
14 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Iranaidd
15 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Japaneaidd
16 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Cashmiri
17 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Coreaidd
18 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Cwrdaidd
19 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Maleisiaidd
20 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Mawrisiaidd/Seychellaidd/Maldifaidd/Sao Tomeaidd/St Helenaidd
21 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Cymysg De Asiaidd
22 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Myanmar neu Fyrmaneg
23 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Nepali (gan gynnwys Gyrca)
24 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Asiaidd Arall, Asiaidd amhenodol
25 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Arall o Ddwyrain Asia/Dwyrain Asia amhenodol
26 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Dwyrain Canol Arall
27 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Cymysg Arall
28 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Pacistanaidd neu Bacistanaidd Prydeinig
29 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Pwnjabi
30 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Sikhiaidd
31 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Sinhalaidd
32 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Sri Lancaidd
33 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Taiwanaidd
34 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Tajikistanaidd/Kazakhstanaidd/Kyrgyzstanaidd/Turkmenistanaidd/Uzbekistanaidd
35 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Tamil
36 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Thai
37 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Twrcaidd
38 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Fietnamaidd
39 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Asiaidd Cymreig: Unrhyw grŵp ethnig arall
40 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Affricanaidd amhenodol
41 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Angolaidd
42 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Arabaidd
43 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Du Prydeinig
44 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Camerŵnaidd
45 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Cote D'Ivoire
46 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo
47 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Cymreig/Seisneg/Albanaidd/Gwyddelig Gogledd Iwerddon/Brydeinig
48 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Eritreaidd
49 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Ethiopaidd
50 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Gambiaidd
51 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Ghanaidd
52 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Kenyaidd
53 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Malawaidd
54 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Mawrisiaidd/Seychellaidd/Maldifaidd/Sao Tomeaidd/St Helenaidd
55 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Cymysg Du
56 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Morocaidd
57 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Nigeriaidd
58 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Du Arall, Du amhenodol
59 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Cymysg Arall
60 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Gogledd Affricanaidd Arall
61 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Portiwgaleg
62 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Sierra Leone
63 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Somalïaidd
64 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Somalilander
65 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: De Affricanaidd
66 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Swdanaidd
67 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Tansanïaidd
68 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Ugandaidd
69 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Sambiaidd
70 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Simbabweaidd
71 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig o gefndir Affricanaidd: Unrhyw grŵp ethnig arall
72 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Affricanaidd amhenodol
73 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Du ac Ewropeaidd
74 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Du Prydeinig
75 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Americanwr Du/Affricanaidd
76 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Caribïaidd
77 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Cymreig/Seisneg/Albanaidd/Gwyddelig Gogledd Iwerddon/Brydeinig
78 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Ghanaidd
79 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Mawrisiaidd/Seychellaidd/Maldifaidd/Sao Tomeaidd/St Helenaidd
80 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Cymysg Du
81 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Nigeriaidd
82 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Du Arall, Du amhenodol
83 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Cymysg Arall
84 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Polynesaidd/Micronesaidd/Melanesaidd
85 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Somalïaidd
86 Du, Du Prydeinig, Du Cymreig neu Garibïaidd: Unrhyw grŵp ethnig arall
87 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Affricanaidd amhenodol
88 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Asiaidd Affricanaidd
89 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Affricanaidd/Arabaidd
90 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Eingl Indiaidd
91 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Arabaidd
92 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Asiaidd (Amhenodol) ac Ewropeaidd
93 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Du ac Asiaidd
94 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Du ac Ewropeaidd
95 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Du a Gwyn (Amhenodol)
96 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Du Prydeinig
97 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Brasilaidd
98 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Caribïaidd
99 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Asiaidd Caribïaidd
100 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Tseiniaidd
101 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Tsieineaidd ac Asiaidd Arall
102 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Tsieineaidd a Gwyn
103 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Seisneg
104 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gwyddelig Gogledd Iwerddon/Brydeinig
105 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Ewropeaidd a Du Affricanaidd
106 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Ewropeaidd a Du Caribïaidd
107 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Ewropeaidd a Gogledd Affrica neu'r Dwyrain Canol
108 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Cymysg Ewropeaidd, Ewropeaidd amhenodol, Ewropeaidd Arall
109 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Cypraidd Groegaidd
110 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Sbaenaidd neu Americaidd Ladin
111 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Indiaidd neu Indiaidd Prydeinig
112 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Iranaidd
113 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Eidalaidd
114 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Iddewig
115 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Mawrisiaidd/Seychellaidd/Maldifaidd/Sao Tomeaidd/St Helenaidd
116 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Mecsicanaidd
117 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Cymysg Du
118 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyddelod Cymysg
119 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Cymysg De Asiaidd
120 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn Cymysg
121 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Morocaidd
122 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Asiaidd Arall, Asiaidd amhenodol
123 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Dwyrain Canol Arall
124 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Cymysg Arall
125 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn Arall, Gwyn amhenodol
126 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Pacistanaidd neu Bacistanaidd Prydeinig
127 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Polynesia/Micronesia/Melanesia
128 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Portiwgaleg
129 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: De Affricanaidd
130 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: De Americaidd
131 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: De Asiaidd ac Ewropeaidd
132 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Sbaenaidd
133 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Twrcaidd
134 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Cypraidd Twrcaidd
135 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn Affricanaidd
136 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn ac Arabaidd
137 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn ac Asiaidd (amhenodol)
138 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Affricanaidd
139 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Caribïaidd
140 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Dwyrain Asia
141 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Gogledd Affrica neu'r Dwyrain Canol
142 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a De Asiaidd
143 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Gwyn Caribïaidd
144 Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig: Unrhyw grŵp ethnig arall
145 Gwyn: Affricanaidd amhenodol
146 Gwyn: Albaniaidd
147 Gwyn: Algeriaidd
148 Gwyn: Arabaidd
149 Gwyn: Archentaidd
150 Gwyn: Armenaidd
151 Gwyn: Awstraliad/Seland Newydd
152 Gwyn: Awstriaidd
153 Gwyn: Belarwsiaidd
154 Gwyn: Belgaidd
155 Gwyn: Bosniaidd
156 Gwyn: Brasilaidd
157 Gwyn: Bwlgaraidd
158 Gwyn: Colombiaidd
159 Gwyn: Cernyweg
160 Gwyn: Croataidd
161 Gwyn: Cypraidd (rhan heb ei nodi)
162 Gwyn: Tsiecaidd
163 Gwyn: Danaidd
164 Gwyn: Iseldiraidd
165 Gwyn: Cymreig, Seisneg, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig
166 Gwyn: Estonaidd
167 Gwyn: Cymysg Ewropeaidd
168 Gwyn: Ffinnaidd
169 Gwyn: Ffrengig
170 Gwyn: Georgaidd
171 Gwyn: Almaenaidd
172 Gwyn: Groegaidd
173 Gwyn: Cypraidd Groegaidd
174 Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
175 Gwyn: Sbaenaidd neu Americaidd Ladin
176 Gwyn: Hwngaraidd
177 Gwyn: Iranaidd
178 Gwyn: Gwyddelig
179 Gwyn: Israelaidd
180 Gwyn: Eidalaidd
181 Gwyn: Iddewig
182 Gwyn: Cosofia
183 Gwyn: Cwrdaidd
184 Gwyn: Latfiaidd
185 Gwyn: Lithwanaidd
186 Gwyn: Maltaidd
187 Gwyn: Gwyddelig Cymysg
188 Gwyn: Gwyn Cymysg
189 Gwyn: Moldofaidd
190 Gwyn: Gogledd Americanaidd
191 Gwyn: Gogledd Macedonia
192 Gwyn: Norwyaidd
193 Gwyn: Arall o Ddwyrain Ewrop
194 Gwyn: Dwyrain Canol Arall
195 Gwyn: Cymysg Arall
196 Gwyn: Gogledd Affricanaidd Arall
197 Gwyn: Teithiwr Arall
198 Gwyn: Gwyn Arall, Gwyn amhenodol
199 Gwyn: Pwylaidd
200 Gwyn: Portiwgaleg
201 Gwyn: Roma
202 Gwyn: Rwmanaidd
203 Gwyn: Rwsiaidd
204 Gwyn: Serbaidd
205 Gwyn: Slofacaidd
206 Gwyn: Slofenaidd
207 Gwyn: De Affricanaidd
208 Gwyn: De Americaidd
209 Gwyn: Sbaenaidd
210 Gwyn: Swedaidd
211 Gwyn: Swisaidd
212 Gwyn: Twrcaidd
213 Gwyn: Cypraidd Twrcaidd
214 Gwyn: Wcreinaidd
215 Gwyn: Gwyn Affricanaidd
216 Gwyn: Gwyn a Gogledd Affrica neu'r Dwyrain Canol
217 Gwyn: Gwyn Caribïaidd
218 Gwyn: Simbabweaidd
219 Gwyn: Unrhyw grŵp ethnig arall
220 Grŵp ethnig arall: Affganaidd
221 Grŵp ethnig arall: Affricanaidd amhenodol
222 Grŵp ethnig arall: Asiaidd Affricanaidd
223 Grŵp ethnig arall: Albaniaidd
224 Grŵp ethnig arall: Algeriaidd
225 Grŵp ethnig arall: Arabaidd
226 Grŵp ethnig arall: Armenaidd
227 Grŵp ethnig arall: Asiaidd Prydeinig
228 Grŵp ethnig arall: Bangladeshaidd, Bangladeshaidd Prydeinig
229 Grŵp ethnig arall: Du ac Asiaidd
230 Grŵp ethnig arall: Brasilaidd
231 Grŵp ethnig arall: Bwlgaraidd
232 Grŵp ethnig arall: Caribïaidd
233 Grŵp ethnig arall: Asiaidd Caribïaidd
234 Grŵp ethnig arall: Tseiniaidd
235 Grŵp ethnig arall: Colombiaidd
236 Grŵp ethnig arall: Cernyweg
237 Grŵp ethnig arall: Cypraidd (rhan heb ei nodi)
238 Grŵp ethnig arall: Tsiecaidd
239 Grŵp ethnig arall: Dwyrain Asia/Dwyrain Asia amhenodol
240 Grŵp ethnig arall: Seisneg
241 Grŵp ethnig arall: Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gwyddelig Gogledd Iwerddon/Brydeinig
242 Grŵp ethnig arall: Cymysg Ewropeaidd, Ewropeaidd amhenodol, Ewropeaidd Arall
243 Grŵp ethnig arall: Ffilipinaidd
244 Grŵp ethnig arall: Groegaidd
245 Grŵp ethnig arall: Cypraidd Groegaidd
246 Grŵp ethnig arall: Sipsi/Romani
248 Grŵp ethnig arall: Indiaidd neu Indiaidd Prydeinig
249 Grŵp ethnig arall: Iranaidd
250 Grŵp ethnig arall: Eidalaidd
251 Grŵp ethnig arall: Japaneaidd
252 Grŵp ethnig arall: Iddewig
253 Grŵp ethnig arall: Cashmiri
254 Grŵp ethnig arall: Cwrdaidd
247 Grŵp ethnig arall: Sbaenaidd neu Americaidd Ladin
255 Grŵp ethnig arall: Lithwanaidd
256 Grŵp ethnig arall: Mawrisiaidd/Seychellaidd/Maldifaidd/Sao Tomeaidd/St Helenaidd
257 Grŵp ethnig arall: Mecsicanaidd
258 Grŵp ethnig arall: Morocaidd
259 Grŵp ethnig arall: Mwslimaidd
260 Grŵp ethnig arall: Nepali (gan gynnwys Gyrca)
261 Grŵp ethnig arall: Gogledd Affrica
262 Grŵp ethnig arall: Asiaidd Arall, Asiaidd amhenodol
263 Grŵp ethnig arall: Arall o Ddwyrain Ewrop
264 Grŵp ethnig arall: Dwyrain Canol Arall
265 Grŵp ethnig arall: Cymysg Arall
266 Grŵp ethnig arall: Gwyn Arall, Gwyn amhenodol
267 Grŵp ethnig arall: Pacistanaidd neu Bacistanaidd Prydeinig
268 Grŵp ethnig arall: Pwylaidd
269 Grŵp ethnig arall: Polynesia/Micronesia/Melanesia
270 Grŵp ethnig arall: Portiwgaleg
271 Grŵp ethnig arall: Pwnjabi
272 Grŵp ethnig arall: Roma
273 Grŵp ethnig arall: Rwmanaidd
274 Grŵp ethnig arall: Sikhiaidd
275 Grŵp ethnig arall: Slofacaidd
276 Grŵp ethnig arall: Somalïaidd
277 Grŵp ethnig arall: Somalilander
278 Grŵp ethnig arall: De Americaidd
279 Grŵp ethnig arall: Sbaenaidd
280 Grŵp ethnig arall: Sri Lancaidd
281 Grŵp ethnig arall: Tamil
282 Grŵp ethnig arall: Thai
283 Grŵp ethnig arall: Twrcaidd
284 Grŵp ethnig arall: Cypraidd Twrcaidd
285 Grŵp ethnig arall: Fietnamaidd
286 Grŵp ethnig arall: Gwyn Affricanaidd
287 Grŵp ethnig arall: Unrhyw grŵp ethnig arall
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.

Gweld pob dosbarthiad grŵp ethnig (manwl).

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Cymaradwy yn fras

Mae'r cwestiwn ynghylch y grŵp ethnig y mae pobl yn teimlo eu bod yn perthyn iddo yn un hunangofnodedig ac yn oddrychol ystyrlon i'r person sy'n ateb y cwestiwn. Mae hyn yn golygu y gall sut mae person yn dewis disgrifio ei hun newid dros amser.

Rydym wedi cynnwys categori Roma newydd wrth ymyl y blwch ticio ar gyfer Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig o fewn y categori Gwyn. Rydym hefyd wedi ychwanegu opsiwn i ysgrifennu ateb ar gyfer y rheini sy'n dewis Affricanaidd o fewn y Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd. Mae hyn yn golygu y gellid cofnodi cefndir ethnig mwy penodol.

Beth yw ystyr cymaradwy yn fras?

Mae newidyn sy’n gymaradwy yn fras yn golygu y gellir ei gymharu’n gyffredinol â’r un newidyn a ddefnyddiwyd yng Nghyfrifiad 2011. Fodd bynnag, efallai bod newidiadau wedi'u gwneud i'r cwestiwn neu'r opsiynau y gallai pobl ddewis ohonynt neu sut mae atebion ysgrifenedig yn cael eu dosbarthu.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Ddim yn gymaradwy

Nid yw'r newidyn hwn yn gymaradwy am nad yw'r data ar gael ar gyfer pob gwlad.

Beth yw ystyr ddim yn gymaradwy?

Mae newidyn nad yw'n gymaradwy (neu sydd ‘ddim yn gymaradwy’) yn golygu na ellir ei gymharu ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban na Gogledd Iwerddon.

Dysgwch fwy am newidynnau a luniwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Ngogledd Iwerddon (yn Saesneg) a Chyfrifiad 2022 yn yr Alban (yn Saesneg).

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Rydym yn defnyddio newidynnau o ddata Cyfrifiad 2021 i ddangos canfyddiadau mewn gwahanol ffyrdd.

Gallwch chi: