I ddechrau'r astudiaeth, cliciwch ar y botwm "Dechrau nawr" ac yna rhowch eich cod mynediad personol.

Dechrau nawr

Diolch am eich cefnogaeth; bydd yr astudiaeth hon yn cau am hanner nos ddydd Sul 28 Gorffennaf.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr astudiaeth yn Gymraeg, ffoniwch 0800 496 2119 i wneud apwyntiad i gymryd rhan.

Rhagor o wybodaeth

Bydd y rhan fwyaf o bobl ond yn cael cwestiynau yn yr astudiaeth hon sy'n berthnasol i'w sefyllfa. Caiff y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ei thrin yn gyfrinachol yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau.

Gallwch gwblhau'r astudiaeth hon ar gyfrifiadur bwrdd gwaith, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar. Os bydd angen, gallwch roi stop arni a gorffen yr astudiaeth ar adeg arall.

Mae rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth hon ar gael.

Os oes gennych chi ymholiadau, ffoniwch ein Llinell Ymholiadau ar +44 800 085 7376.

Mae gwasanaeth NGT ar gael ar y rhif hwn hefyd.

Yr amseroedd agor yw: Ddydd Llun i ddydd Gwener 8yb i 7yp Dydd Sadwrn 8yb i 1yp

Efallai y bydd hefyd gennych ddiddordeb yn: