I ddechrau’r astudiaeth, cliciwch “dechrau nawr” yna nodwch eich cod mynediad cartref:

Dechrau nawr

Mwy o wybodaeth

Gofynnir cwestiynau’n unig sy’n berthnasol i’w sefyllfa i’r rhan fwyaf o bobl. Trinnir y wybodaeth a roddir gennych fel un gyfrinachol yn unol â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau.

Gallwch gwblhau’r astudiaeth hon ar fwrdd gwaith, gliniadur, llechen neu ffôn-clyfar. Os bydd angen gallwch roi’r gorau iddi a dychwelyd at yr astudiaeth yn hwyrach.

Mae mwy o wybodaeth am yr astudiaeth hon ar gael.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, ffoniwch ein Llinell Ymholiadau ar +44 (0)800 085 7376. Dylai Minicom ddeialu 18001 cyn y rhif hwn.

Yr amserau agor yw:
dydd Llun i ddydd Iau - 9.00am i 9.00pm.
dydd Gwener - 9:00am i 8:00pm.
dydd Sadwrn - 9:00am i 1:00pm.