Arolygon cymdeithasol

Ffôn: 0800 298 5313
Ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb i 6yp
Dydd Sadwrn 9yb i 1yp

Minicom (ar gyfer pobl fyddar neu drwm eu clyw) 18001 0800 298 5313

E-bost: surveyfeedback@ons.gov.uk

Os byddwch chi wedi cael llythyr gennym ni yn eich gwahodd i gymryd rhan yn un o'n hastudiaethau dros y ffôn, rhowch eich rhif i ni.

Arolygon Cymdeithasol Ar-lein

Ffôn: 0800 085 7376
Ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb i 6yp
Dydd Sadwrn 9yb i 1yp

Minicom (ar gyfer pobl fyddar neu drwm eu clyw) 18001 + 44 (0)800 085 7376

E-bost: surveyfeedback@ons.gov.uk

Arolygon busnes

E-bost: bdd.respondent.feedback.team@ons.gov.uk

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn anfon unrhyw ddata atom drwy e-bost oherwydd ni allwn sicrhau y byddant yn cael eu cadw'n gyfrinachol.

Rhwng 8.30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.30am a 4.30pm ar ddydd Gwener  

Ffôn: Timau'r Arolygon

Os yw'r arolwg ar lein, bydd gofyn i chi nodi rhif adnabod tri digid ar ei gyfer. Nodwch y gall galwadau gael eu recordio at ddibenion ansawdd a hyfforddiant.

Os na allwch chi ddod o hyd i'r arolwg rydych chi'n chwilio amdano, ewch i'r dudalen sydd â rhestr o'r holl arolygon busnes lle byddwch yn dod o hyd i rif ffôn pob tîm arolwg unigol.


Dylech ddychwelyd data gan ddefnyddio'r rhif ffacs ar flaen yr arolwg, neu drwy'r post i'r cyfeiriad isod:

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
Ystafell D.015
Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Caerdydd
Casnewydd
De Cymru
NP10 8XG

Efallai y bydd hefyd gennych ddiddordeb yn: