Datganiad

UK labour market: March 2023

Rhyddhawyd: 14 Mawrth 2023 7:00am
Datganiad nesaf: 18 April 2023

Crynodeb

Estimates of employment, unemployment, inactivity, average weekly earnings, vacancies and other labour market related statistics for the UK.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

Debra Leaker

E-bost

labour.market@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1633 455400

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd